home | meer informatie | tips |
Hoe slecht is een sigaret?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het roken van één sigaret gemiddeld 28 minuten van je leven kost.

Natuurlijk zijn er ook mensen die een pakje per dag rookten en 87 jaar zijn geworden. Het gaat in het onderzoek om het gemiddelde effect van het roken van een sigaret gemeten onder een grote groep mensen. Je kunt een samenvatting van dit onderzoek hier downloaden.

Het onderzoek ‘Quantitating loss of life by smoking a single cigarette’ is uitgevoerd door de wetenschappers H. Gohlke en S. Yusuf. De resultaten van het onderzoek benadrukken de enorme schade die het roken van sigaretten veroorzaakt. De wetenschappers verwachten dat de schokkende resultaten van het onderzoek rokers zal overtuigen hun gewoonte op te geven.

Het roken van sigaretten is een belangrijke risicofactor voor kanker en hart- en vaatziekten en resulteert in een verkorte levensverwachting, aldus de wetenschappers. Hoewel al meer dan vijftig jaar de relatie tussen het roken van sigaretten en longkanker bekend is, bleef tot op heden een nauwkeurige hoeveelheid leven dat door één enkele sigaret verloren gaat onduidelijk.

Hoe nauwkeurig is 28 minuten per sigaret?
28 minuten is geen absolute waarde die voor iedereen bij elke sigaret geldt. Er zijn altijd mensen waarbij het effect boven dit gemiddelde zal zitten. Bij andere mensen zal het effect juist onder dit gemiddelde liggen. Maar gemiddeld genomen kun je wél stellen dat het effect 28 minuten is. Het is een vuistregel gebaseerd op gemiddelden gemeten bij een hele grote groep mensen over een lange periode. 28 minuten is een vuistregel voor het effect van een sigaret.

Vuistregel volgens Wikipedia Een vuistregel is een makkelijk te leren en makkelijk toe te passen procedure voor een normaal gesproken complexe berekening. De uitkomst van een vuistregel-berekening hoeft niet altijd precies te zijn en kan een eerste voorzichtige schatting zijn van de werkelijke waarde.

Hoeveel mensen deden mee aan het onderzoek?
De conclusie van onderzoek is gebaseerd op vijf andere onderzoeken. Een belangrijk onderzoek hierbij was ‘Mortality in relation to smoking: 50 years observations on male British doctors’. Hierbij ging het bij aanvang om 34 439 mannelijk Britse artsen, de samenvatting hiervan kunt u hier downloaden.